ویژه نامه سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) | پايگاه مقاومت و انجمن اسلامی شهدای پارس خزر

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد


پايگاه مقاومت وانجمن اسلامی شهدای پارس خزرقیام خونین پانزدهم خرداد