پایگاه مقاومت وانجمن اسلامی شهدای پارس خزر رشت | پايگاه مقاومت و انجمن اسلامی شهدای پارس خزر


رهبر انقلاب: ملّت، عاشق مبارزه‌ى با صهیونیست‌ها است و جمهورى اسلامى‌ هم این را نشان داده است.