; charset=UTF-8" /> فرازی از وصیت نامه شهید غلامرضا شب زنده دار | پايگاه مقاومت و انجمن اسلامی شهدای پارس خزر