ضرب المثل قرآنی | پايگاه مقاومت و انجمن اسلامی شهدای پارس خزر